Ortofoto

Genom kartering med drönare går det att skapa stora flygfoton med väldigt hög upplösning.

Skapa 3D modeller, beräkna volymer.

Modellerna kan användas i era befintliga GIS och BIM miljöer.

Inmätning markstöd

Genom inmätning med GPS och nätverks-RTK georefereras markstöd och centimeter noggrannhet uppnås.

Har Du Behov För Ortofoton eller 3D?

Referenser