Inspektion med drönare

Att använda sig av drönare för besiktning gör arbetet både snabbt och säkert. Med värmekamera och högupplösta bilder får man ett underlag som är ovärderligt. Med drönaren på ett säkert avstånd från objektet som skall inspekteras kan vi  zooma in på detaljer små detaljer som saxpinnar och bultar.

Exempel på inspektioner är broar, master, tak, skorstenar, industribyggnader.

Inspektion av svåråtkommliga platser

Med drönare når vi platser som annars är både svårt och farligt för er personal att inspektera manuellt. Ni slipper hyra skylift eller använda byggställningar. Kapar både tid och kostnader. Med vårt interaktiva rapportverktyg får ni tillgång till alla bilder och kan  fokusera på åtgärderna efter inspektionen.

Fördelar med drönarinspektion

  • Ökad säkerhet
  • Kostnadseffektivt
  • Analys av bildmaterial

takinspektion drönare

Takinspektion

För att få en bra bild av ert tak är drönare ett lämpligt verktyg. Leta efter spruckna takpannor, kontrollera hängrännor.

Med vår värmekamera kan vi leta efter värmeläckage eller fuktangrepp under takpapp.

Inspektionsrapport

Genom vårt inspektionsverktyg producerar vi en rapport som underlättar ert arbete för vidare åtgärder.

Industriinspektion

På stora industrier och fabriker är drönare att värdefullt verktyg för att nå svåråtkomliga platser.
Besikta skorstenar med hög upplösning, med värmekamera hitta värmeläckage.

Har Du Behov För Drönarinspektion?

Referenser