Jordbruk – Skogsbruk

De närmsta åren kommer mer och mer precisionsodling var en del av jordbruket. Då har även drönaren sin naturliga plats. Med drönare får man överblick på fälten och med en multispektral sensor kan analysera sina fält, räkna plantor, se hur det mår och i slutändan få ett unikt beslutsunderlag för nästa åtgärd.

Dokumentera skogsfastigheter efter stormar, göra skaderapport på grödor eller Orotofoto och 3D bilder över era marker, möjligheterna är oändliga.

Project Gallery

Har Du Behov För Bilder Ur Ett Unikt Perspektiv?

Referenser