Innovationsprojekt Platsspecifik Ogräsbekämpning

Agroväst har blivit beviljade ett innovationsstöd på 3,4 miljoner för innovationsprojektet
Platsspecifik ogräsbekämpning.
Innovationsstödet är en del av Landsbygdsnätverket och EU-satsningen EIP-AGRI.

Innovationen innebär att man får en systemlösning – från datainsamling till åtgärd – för platsspecifik ogräsbekämpning som bygger på användning av drönare för datainsamling. I stället för som idag med bredsprutning ska man ha en produkt som kan användas för målstyrd, platsspecifik applicering av herbicider.

Drönarbolaget deltager som enda kommersiella drönaroperatör och kommer ansvara för alla flygningar och insamling av data under projektets gång. Projektet pågår till december 2020.

Övriga projektpartners är:

  • RISE
  • Solvi
  • Dataväxt
  • Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Hushållningssällskapet Skaraborg
  • Naturbruksförvaltningen

Mer information om projektet finns på Agroväst hemsida.
http://agrovast.se/eu-projekt/platsspecifik-ograsbekampning/